قابل توجه بازنشستگان محترم  امور ورزشی ذوب آهن  آعلام میدارد آن دسته از بازنشستگان که به هر دلیل در سامانه ثبت نام استخرها موفق به ثبت نام نشده اند در تاریخ 97/3/31 ( پنجشنبه ) به محل بلوار شفق اصفهان مراجعه و نسبت به ثبت نامشان اقدام نمایند. مدارک لازم : کارت بازنشستگی-شناسنامه عائله تحت تکفل- عکس توجه: به استخرهای نشاط بروجن ،شهداء شهرکرد،دانشگاه شهرکرد،شهداء غواص ، شهداء فرخشهر ،شهید داودی بن، سامان ، شاهین خمینی شهر، دریای شهرضا ، ( 20 جلسه برای کل سال)  بلیط آزاد تعلق خواهد گرفت . توزیع کارتهای صادره بازنشستگان درمحل استخرها(سانس ثبت نام شده ) میباشد و تاریخ شروع بکاراستخرها از 97/4/1 میباشد . شماره تماسهای8840-2633-4336-2511امور ورزش همگانی شرکت آماده پاسخگویی همکاران عزیز میباشد .

 

1397 © مدیریت فن آوری اطلاعات و سیستم های شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش