قابل توجه بازنشستگان محترم  امور ورزشی ذوب آهن  آعلام میدارد آن دسته از بازنشستگان که به هر دلیل در سامانه ثبت نام استخرها موفق به ثبت نام نشده اند میتوانند به محل بلوار شفق اصفهان مراجعه و نسبت به ثبت نامشان اقدام نمایند. مدارک لازم : کارت بازنشستگی-شناسنامه عائله تحت تکفل- عکس  شماره تماسهای8840-2633-4336-2511امور ورزش همگانی شرکت آماده پاسخگویی همکاران عزیز میباشد .

 

1397 © مدیریت فن آوری اطلاعات و سیستم های شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش