قابل توجه  بازنشستگان محترم 

 تاريخ تحويل كارت استخر بازنشستگان محترم از 8/4/95 لغايت 12/4/95 (به غير از ايام تعطيل ) به شرح مراكز ذيل ميباشد .

1 - كارتهاي استخر هاي  انقلاب  ، نصر ، كارگران ، ابوذر ، قصر موج ، قصر قو ، ايثار ، مرواريد ، شهداء كرد آباد  بهشت بهارستان  در محل بلورا شفق آدرس : دفتر مركزي شركت بلوار شفق  توزيع خواهد شد  .

2 - اكارتهاي استخر هاي فلاورجان ،  كوثر فولاد شهر ، تختي زرين شهر  ، علقمه حسن آباد  دانشگاه شهركرد   كوهستان و ولايت ،در سالن حجاب  فولاد شهر واقع در محله a3 جنب مدرسه عقيله  توزيع ميگردد  .

3 - كليه نفراتي كه استخر هاي معرفي نامه اي  را ثبت نام  نموده اند به آدرس سالن حجاب  فولاد شهر مراجعه نمايند .  

 

1396 © مدیریت فن آوری اطلاعات و سیستم های شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش